UA-75732078-1

Regulamin


Wyciągu wakeboardowego WakeShock Biszcza


 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu
1. Z wyciągu samodzielnie korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, potrafiące uprawiać wakeboarding oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości. Osoby nie pełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z wyciągu za zgodą ich opiekuna prawnego.
2. Uczestnicy korzystają z urządzeń wakeparku na własną odpowiedzialność.
3. Z Wyciągu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Jazda i przebywanie na terenie wakeparku osób pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających jest zabroniona.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z korzystaniem z wyciągu.

Zasady bezpiecznego korzystania z wyciągu
1. Każdy użytkownik powinien korzystać z wyciągu w kamizelce ratunkowej.
2. Na wyciągu może jeździć maksymalnie 1 osoba.
3. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
4. Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie.
5. W przypadku gdy na drodze znajdują się przeszkoda (slider lub kicker), których nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
6. W żadnym wypadku nie wolno stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
7. W razie wątpliwości bądź niebezpieczeństwa należy puścić drążek linki holowniczej.
8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń wakeparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych.
9. Zabrania się korzystania z Wakeparku następującym osobom:
• kontuzjowanym
• z chorobami układu ruchowego
• z wadami serca
• kobietom w ciąży
10. W czasie korzystania z wyciągu użytkownik narażony jest na wystąpienie kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

Odpowiedzialność
Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy WakeShock związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.